ÖZEL AMAÇLI ARAÇLAR;KÖFTE,DÜRÜMCÜ,PAZARCI,TEŞHİR,PAEKENDE HER İŞE UYGUN ÖZEL AMAÇLI ARAÇ PROJE CİZİMİ ANKARA

KÖFTE,DÜRÜCÜ,PEYNİR,IZGARA KANAT,PİRZOLA,……..SATISI YAPANSEYYAR MOBİL ÖZEL AMAÇLI KAMYONET ARAÇ PROJELERİ

SEYYAR KÖFTE,DÜRÜMCÜ,PAZARCI,PEYNİRCİ,KUNDURACI,…ÖZEL AMAÇLI ARAÇ PROJELERİ

 • USTA MÜHENDİSLİK
 • 0312 384 00 88
 • 342 22 14
 • SEYYAR KÖFTE ARACI
 • ÖZEL AMAÇLI İSTEGE GÖRE
 • TASARLANMIS
 •  KAPALI KASA KAMYONET
 • SEYYAR ARAÇLA
 • DÜRÜMCÜ  ARAÇ PROJESİ
 • ÖZEL AMAÇLI İSTEGE TASARLANMIS DİZAYNA
 • GÖRE
 •   MOBİL ÖZEL AMAÇLI KAMYONET ARAÇ PROJESİ
 • MİNİBÜS OTOBÜS PROJESİ
 • SEYAR SATIS  YAPAN ESNAFLARA ÖZEL AMAÇLI  KAMYONET KAMYON
 • ARAÇ PROJESİ
 • pazarcı,
 • KUNDURA SATISI YAPAN ARAÇ PROJESİ
 • BAKKAL MANAV,ESNLAFINA UYGUN TASARLANMIŞ ÖZEL AMAÇLI KAMYONET
 • TAZE MEYVA SIKIP SUYUNU SATAN ESNAFLARA ÖZEL AMAÇLI CAMLI
 • KAPALI KASA KAMYONET MİNİBÜS  ARAÇ PLAN PROJELERİ
 • ORGANİK MEYVA SUYU SATISI YAPAN SEYYAR MOBİL ÖZEL AMAÇLI İSTEG
 • SEYYAR MOBİL
 • ARAÇLAE GÖRE ARAÇ PROJESİ
 • Gezici SABİT
 • IZGARA KÖFTE
 • piliç  ,sucuk, pirzola, kanat,
 • kokoreç,…..
 • İSTEGE  ÖZEL AMAÇLI KAMYONET ARAÇ DİZAYNI VE ARAÇ PROJESİ
 • ve köfte satış  yapan
 • esnaflara köfte aracı projesi
 • gezici
 • seyyar MOBİL ÖZEL AMAÇLI  araç projesi
 • Seyyar Dürümcü Aracı PLAN PROJE ÇİZİMİ ANKARA
 •  J 9 PEUGEOT  VE
 • HER
 • MARKA
 • OTOBÜSTEN
 • MİNİBÜSTEN KOLTUK SÖKÜMÜ İLE
 • ÖZEL AMAÇLI
 • CAMLI KAPALI KASA
 • KAMYONET KAMYON ARAÇ PLAN PROJE ÇİZİMİ ANKARA
 • MOBİL
 • GEZİCİ
 • SEYYAR
 • PAREKENDE SATIŞ YAPAN CAMLI KAPALI KASA ÖZEL AMAÇLI İSTEGE GÖRE
 • AMACA GÖRE
 • ARAÇ PLAN PROJESİ ANKARA
 • PEYNİR ,
 • SEYYAR PAZARCI
 • MANAV,MEYVA,
 • ZEBZE,
 • Seyyar Büfe
 • Seyyar Kokoreççi Aracı
 • ÖZEL AMAÇLI
 • YİYECEK İÇECEK VE GIDA TESHİR
 • PAREKENDE
 • SATIS ARAÇ PROJESİ
 • TANITIM,TEŞHİR ÖZEL AMAÇLI KAMYONET,ARACI PROJESİ
 • TANITIM  SUNAN SEYYAR
 • ARAÇ PROJESİ
 • SEYYAR BÜFE
 • DÜRÜMCÜ,KÖFTE,ARACI
 • PROJESİ
 • SAHİLDE, YOL
 • YOL KENARINDA,PİKNİK ALANINDA EKMEK ARASI,IZGARA SATISI
 • SEYYAR GEZİCİ ÖZEL AMAÇLI KAMYONET  PLAN PROJE
 • KÖFTE ARACI PROJESİ
 • GEZİCİ SATIŞ ARACI ARAÇ  PROJESİ
 • HER İŞ ALANINA UYGUN
 • KÖFTE,PEYNİR,PARAKENDE,
 • HER İŞE
 • UYGUN
 • ÖZEL AMAÇLI KAMYONET ARAÇ PLAN PROJELERİ
 • ARAÇ PROJE ÇİZİMİ ANKARA
 • KÖFTE ,GEZİCİ SEYYAR ÖZEL AMAÇLI KAMYONET
 • SATIŞ ARAÇI,
 • BARDAK,TABAK,CANAK,ÇÖLMEK,OVERLOK
 • AYAKKABI,
 • Gezici,
 • EKMEK ARASI IZGARA ,piliç
 • ve PAZARCI
 • KOKOREÇ SATIŞI İÇİN ÖZEL AMAÇLIARAÇ PROJESİ
 • ÖZEL AMAÇLI ARAÇ PROJESİ
 • KAPALI KASA ARAÇ PROJESİ  ANKARA
 • KÖYLER ARASI BAKKALR VE HERHANGİ
 • BİR MAL SATAN ALAN  ,
 • ÖZEL AMAÇLI
 • SEYYAR BAKKAL ARACI DİZAYNI TASARIMI ARAÇ PROJESİ
 • USTA MÜHENDİSLİK ARAÇ
 • OTO DİZAYN
 • Bu yazı KÖFTE ŞATIŞ ARACI PROJESİ kategorisine gönderilmiş ve , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Düzenle

GEZİCİ İŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI ; İLGİLİ ALINTI YAZILAR

http://www.migm.gov.tr/Gorusler/Gezici%20%C4%B0%C5%9Fyerlerinin%20Ruhsatland%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1.pdf

Yukardaki siteden, linkten alıntıdır

ALTAKİ METİN

DETAYLI BİLGİ ALIRSINIZ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

T.C.

İÇ İŞLERİ  BAKANLIĞI

Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH0650002/8250/82010 08/09/2006

(300-318) İşyeri

KONU : Ruhsat

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

ĠLGĠ :9.8.2006 tarihli ve 116 sayılı yazınız.

Ġlgi yazınız incelenmiĢtir.

10.8.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına liĢkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamına girmesine rağmen adı ve nitelikleri belirtilmeyen sıhhî bir işyerinin açılması halinde, benzeri işyerleri için öngörülen esaslara göre işlem yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Aynı Yönetmeliğin Ek-1 listesinde ise,

“e) Gezici piliç ve köfte satış yerleri

Gezici satıcılık işkolu altında faaliyette bulunan sıhhî müesseselerin, sattıkları ürünleri muhafaza etmek için merkez depoları ve satıĢ yapmak için özel ızgara kasalı araçları bulunacaktır.

Gezici satış aracı için aranacak şartlar şunlardır:

1– Et veya tavuğun piĢirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır.

2– Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiĢ olacaktır.

3– Araçta, yeterli büyüklükte buzdolabı ve jeneratör bulunacaktır.

4– Standartlara uygun 200 litreden fazla hacimli çift tanklı gaz tesisatı bulunacaktır.

5– Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır.

6– Aracın yemek hazırlama ve satıĢ yeri hijyenik olacaktır.” Ģeklinde bir düzenleme bulunmaktadır.

Yazınızda sözü edilen tır, özel ızgara kasalı araç olmamakla birlikte, yapılan faaliyet benzer olduğundan, bu kapsamda değerlendirilerek, aracın yemek hazırlama ve satıĢ yerinin hijyenik olması, üretilecek maddeler için gerekli donanımın sağlanmıĢ olması, çevreye zarar vermemesi, su tertibatı vb. düzenlemelerin bulunması gibi hususların göz önüne alınarak iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilmesinde bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ercan TOPACA Bakan a.

Genel Müdür V.

SEYYAR MOBİL KÖFTE,KOKOREC,IZAGARA,DÜRÜMCÜ…İSTEGE GÖRE TASARIMI YAPILMIŞ KAPALIKASA CAMLI ÖZEL AMAÇLI ARAÇ PLAN PROJELERİ ANKARA

 • USTA MÜHENDİSLİK
 • 0312 384 00 88
 • 342 22 14
 • SEYYAR KÖFTE ARACI
 • ÖZEL AMAÇLI İSTEGE GÖRE
 • TASARLANMIS
 •  KAPALI KASA KAMYONET
 • SEYYAR ARAÇLA
 • DÜRÜMCÜ  ARAÇ PROJESİ
 • ÖZEL AMAÇLI İSTEGE TASARLANMIS DİZAYNA
 • GÖRE
 •   MOBİL ARAÇ PROJESİ
 • MİNİBÜS OTOBÜS PROJESİ
 • SEYAR SATIS  YAPAN ESNAFLARA ÖZEL AMAÇLI ARAÇ PROJESİ
 • pazarcı,
 • KUNDURA SATISI YAPAN ARAÇ PROJESİ
 • BAKKAL MANAV,
 • TAZE MEYVA SIKIP SUYUNU SATAN ESNAFLARA ÖZEL AMAÇLI CAMLI
 • KAPALI KASA KAMYONET MİNİBÜS  ARAÇ PLAN PROJELERİ
 • SEYYAR MOBİL
 • ARAÇLA
 • Gezici SABİT
 • IZGARA KÖFTE
 • piliç  ,sucuk, pirzola, kanat,
 • kokoreç,….. İSTEGE DİZAYNI VE ARAÇ PROJESİ
 • ve köfte satış  yapan
 • esnaflara köfte aracı projesi
 • gezici
 • seyyar araç projesi
 • Seyyar Dürümcü Aracı
 •  J 9 PEUGEOT  VE
 • HER
 • MARKA
 • OTOBÜSTEN
 • MİNİBÜSTEN KOLTUK SÖKÜMÜ İLE
 • ÖZEL AMAÇLI
 • CAMLI KAPALI KASA
 • KAMYONET KAMYON ARAÇ PLAN PROJE ÇİZİMİ ANKARA
 • MOBİL
 • GEZİCİ
 • SEYYAR
 • PAREKENDE SATIŞ YAPANCAMLI KAPLI KASA İSTEGE GÖRE
 • AMACA GÖRE
 • ARAÇ PROJESİ
 • PEYNİR ,
 • SEYYAR PAZARCI
 • MANAV,MEYVA,
 • ZEBZE,
 • Seyyar Büfe
 • Seyyar Kokoreççi Aracı
 • ÖZEL AMAÇLI
 • YİYECEK İÇECEK VE GIDA TESHİR
 • PAREKENDE
 • SATIS ARAÇ PROJESİ
 • TEŞHİR ARACI PROJESİ
 • TANITIM  SUNAN SEYYAR
 • ARAÇ PROJESİ
 • SEYYAR BÜFE
 • ARAC
 • PROJESİ
 • SAHİLDE, YOL
 • KENARINDA,PİKNİK ALANINDA
 • SEYYAR GEZİCİ
 • KÖFTE ARACI PROJESİ
 • GEZİCİ SATIŞ ARACI ARAÇ  PROJESİ
 • HER İŞ ALANINA UYGUN
 • KÖFTE,PEYNİR,PARAKENDE,HER İŞE
 • UYGUN
 • ÖZEL AMAÇLI ARAÇ PLAN PROJELERİ
 • ÇİZİMİ ANKARA
 • KÖFTE ,GEZİCİ
 • SATIŞ ARAÇI,KUMAŞ,
 • AYAKKABI,
 • Gezici piliç
 • ve PAZARCI
 • KOKOREÇ satış ARAÇ PROJESİ
 • ÖZEL AMAÇLI ARAÇ CAMLI KAPALI KASAPROJESİ
 • ÖZEL AMAÇLI KAPALI KASA ARAÇ PROJESİ  ANKARA
 • SEYAR MOBİL KÖYLER ARASI BAKKALR VE HERHANGİ
 • BİR MAL SATAN ALAN  ,ESNAFLAR ÖZEL TASARIMLI ARAÇ PROJESİ
 • ÖZEL AMAÇLI
 • SEYYAR BAKKAL ARACI DİZAYNI TASARIMI ARAÇ PROJESİ
 • USTA MÜHENDİSLİK ARAÇ
 • OTO DİZAYN
 • Bu yazı KÖFTE ŞATIŞ ARACI PROJESİ
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.
 • Düzenle

KÖFTECİ ARACI,DÜRÜMCÜ,ÖZEL AMAÇLI ARACIPROJESİ

USTA MÜHENDİSLİK

0312 384 00 88

342 22 14

KÖFTE ARACI PROJESİ

SEYYAR DÜRÜMCÜ

pazarcı,

Gezici piliç ve köfte satış  yapan

gezici

seyyar araç projesi

Seyyar Dürümcü Aracı

 J 9 PEUGEOT  VE

HER

MARKA

OTOBÜSTEN

MİNİBÜSTEN KOLTUK SÖKÜMÜ İLE

ÖZEL AMAÇLI

KAMYONET KAMYON ARAÇ PROJESİ

PAREKENDE SATIŞ

ARAÇ PROJESİ

PEYNİR ,

Seyyar Büfe

Seyyar Kokoreççi Aracı

ÖZEL AMAÇLI

YİYECEK İÇECEK VE GIDA TESHİR

PAREKENDE

SATIS ARAÇ PROJESİ

TEŞHİR ARACI PROJESİ

TANITIM  SUNAN SEYYAR

ARAÇ PROJESİ

SEYYAR BÜFE

ARAC

PROJESİ

SAHİLDE, YOL

KENARINDA,PİKNİK ALANINDA

SEYYAR GEZİCİ

KÖFTE ARACI PROJESİ

GEZİCİ SATIŞ ARACI ARAÇ  PROJESİ

HER İŞ ALANINA UYGUN

KÖFTE,PEYNİR,PARAKENDE,HER İŞE

UYGUN

ÖZEL AMAÇLI ARAÇ PLAN PROJELERİ

ÇİZİMİ ANKARA

KÖFTE ,GEZİCİ

SATIŞ ARAÇI,KUMAŞ,

AYAKKABI,

Gezici piliç

ve PAZARCI

KOKOREÇ satış ARAÇ PROJESİ

ÖZEL AMAÇLI ARAÇ PROJESİ

KAPALI KASA ARAÇ PROJESİ

 KÖFTE ŞATIŞ ARACI PROJESİ , , , , ,

usta hakkında

USTA MÜHENDİSLİK ANKARA FİRMAMIZ ;ARAÇ PROJE,AÇIK KASA,KAPALI KASA,OKUL TAŞITI,KOLTUK SÖKÜMÜ,LPG Lİ ARAÇ TAN APARAT SÖKÜMÜ,SÜRÜCÜ KURSU ARACI,KOLTUK,CAM,EKLEME,....ARAÇ PROJELERİ ................................................................................ OKUL TAŞITI PAKET DİZAYN;MİNİBÜS,OTOBÜS,YOLCU ARAÇLARINI OKUL TAŞITINA DÖNÜŞÜM TADİLAT VE MONTAJLARI *KAMERA,MONİTÖR,PARK SENSÖRÜ...MONTAJLARI *OTO KAYAR KAPI MOTORLARI SİSTEMİ MONTAJI ANKARA *OTO KAYAR BASAMAK MONTAJI ANKARA *ÇORUM KALORİFERİ MONTAJI *MİNİBÜS OTOBÜS AKSESUARLARI,... *ALT TABAN DÖŞEMESİ,MUŞAMBA,ÇETA ALÜMİNYUMLA *TOPTANCI,MARKET ARAÇLARI DİZAYNI * *
Bu yazı USTA MUHENDİSLİK OTODİZAYN ANKARA kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.